MATERIALER


Vi er leveringsdygtige i et stort udvalg af sand, grus og sten fra vores grusgrav.

Kontor – driftsleder: 59 11 80 73 | 20 44 80 73
Storkundeansvarlig: 20 68 80 73
 Sophienholmvej 61 | 4340 Tølløse


Materialer fra Sophienholm Grusgrav


I vores grusgrav i Tølløse, tilbyder vi de fleste typer sand, grus og sten.

SAND: Harpet og uharpet sandfyld til bundsikring, indbygning af sandpuder m.v. Sandet er groft og veldrænende, og desuden velegnet som rørgrus.

GRUS: Grus som overholder Vejdirektoratets og BaneDanmarks kvalitetskrav.

STEN: Forskellige stenmaterialer – alt fra perlesten til kampesten.

0/32 mekanisk stabil

0/80 bundsikring


  • Mulighed for levering til private.

NB: Pr. 1/8-2018 tillægges transport 4% i miljøomkostninger.

PRISLISTE 2021

prisliste ikon
Gummiged arbejder i grusgraven

Trailersalg til private – sand, grus og sten


Vi sælger også til private, og læsser gerne jeres trailer.

Knust granit – 400 kg/trailer = 425,- inkl. moms
Knust granit
– 750 kg/trailer = 650,- inkl. moms
Strandsand
– 400 kg/trailer = 325,- inkl. moms
Strandsand
– 750 kg/trailer = 425,- inkl. moms
Grus + 0/4 + 0/8
– 400 kg/trailer = 200,- inkl. moms
Grus + 0/4 + 0/8
– 750 kg/trailer = 250,- inkl. moms
Kompost muld + 0/4 + 0/8
– 400 kg/trailer = 300,- inkl. moms
Kompost muld + 0/4 + 0/8
– 750 kg/trailer = 400,- inkl. moms
Øvrige materialer
– 400 kg/trailer = 250,- inkl. moms
Øvrige materialer
– 750 kg/trailer = 350,- inkl. moms

*Kun mod kontant betaling eller Mobilepay